top of page

Profil

Jeg er uddannet og autoriseret psykolog med psykoteraterapeutisk efteruddannelse fra Institut for Somatisk Psykologi, klinisk hypnose og systemisk- og kognitiv terapi.

Jeg har gennem mange år arbejdet med et bredt felt af psykologopgaver; Terapi, behandling, udredning, rådgivning, sparring, supervision, undervisning og foredrag. Jeg arbejder med nærvær, præcist og nænsomt og med de erfaringer og metoder, der giver bedst mening. Viden, kærlighed og respekt er nøgleord i min klinik.

Særlige indsatsområder er:

 • Børn,unge og voksne med sygdom, smerteproblematikker (somatiske og funktionelle).

 • Børn, unge og familier med en mangfoldighed af problemstillinger.

 • Unge og voksne med samlivs- og skilsmisseproblemer, sorg, krise, stress, angst og depression.

 • Hele handicapområdet; Børn, voksne, pårørende, institutioner og fagfolk.

 • Tabsproblematikker.

 • Adoption.

 • Fødsel, for tidlig fødsel, fødselsreaktion hos far og mor, søskendeproblematik

 • Etiske problemstillinger.

 • Kursus-/ foredragsvirksomhed; i forhold til fagfolk, patientgrupper og pårørendegrupper, skole og daginstitutioner. 

 • Supervision, ifht psykologer, lærere, pædagoger, socialrådgivere, plejefamilier.

Mit CV

 

1985: Lærer ved specialskole og folkeskole

1988: Ansat som lærer / leder på Huholt skole (Sønderborg kommunes observationsskole)

1998: Ansat som psykolog i Sønderjyllands Amt i Skole- og specialrådgivningen.

2000: Afsluttet cand. pæd. psyk. Uddannelsen

2003: Ansat som psykolog v Augustenborg kommune. Autoriseret af psykolognævnet

2004- 2007: Udnævnt til leder af Børn- og ungerådgivningen, Augustenborg kommune / Sønderborg Kommune

2007- : Ansat som psykolog på Børneafdelingen, Sønderborg sygehus.

2007- : Startede privat klinik;  PsykologPraksis-EKP

2009 - 2017-: Konsulent for Palliativ Team, Sygehus Sønderjylland

2014- 2017: Konsulent i Ankestyrelsen på Adoptionsområdet

2017- : Psykolog for DLF, GL

Gennem mange år fast supervisor på Børneinstitutionen Posekær, og på opholdsstedet Alrunen

Gennemgået kurser / efteruddannelse / større supervisionsforløb​

 • Kursus i kognitiv teori og metode

 • Kognitiv udviklings terapi

 • Narrativ familieterapi

 • Kursus i Leiter-R

 • Kursus i WISC lll

 • Undersøgelsesmetoder og interventionsformer i PPR

 • Supervisionsforløb ved DISPUK, Systemisk

 • Den psykologiske undersøgelse

 • Sorgprocesser

 • Relationskompetance

 • Udd. I klinisk hypnose

 • 4 årig uddannelse i psykoterapeutisk uddannelse på Institut for Somatisk psykologi.

bottom of page